A hibaizmus kortárs fotográfiai stílusirányzat, bár a jelenséggel nem kizárólag a fotográfiai képalkotás területén találkozhatunk. Ahhoz, hogy hibaista szempontból értékelhető alkotás születhessen, elég, ha az alkotási folyamatban az individuum és az általa teremtendő üzenet közé egy mesterséges médium kerül. Ennek a médiumnak képesnek kell lennie arra, hogy önálló, vagy önállónak ható működésbe lépjen. Magától értetődő, a fotográfiában ilyen eszköz lehet a fényképezőgép.

Az alkotás során az elsődleges cél a valóság egy keresztmetszetének tökéletes leképezése. Ám ezzel egyidőben, vagy esetleg egy későbbi időpontban valamilyen nem várt / véletlen / hibás / gyarló impulzus is a képalkotás részévé válik, és az alkotáson jól kivehető a baklövés / malőr / pác / komplikáció / tévedés szerepe. Eme impulzus lehet megrendezett, de a véletlenek, vagy a random hatás beengedése miatt az eredmény mégsem tökéletesen behatárolható.

Tehát amikor hibába ütközik az alkotás, az egyik esetben ez meglepetést okoz az alkotónak: nem szándékai szerint zajlik a történés – ezt mi fatális hibaizmusnak nevezzük. Más kérdés a direkt hibaizmus, amikor hibafaktorokat állítunk fel, lehetőséget adunk a véletleneknek, bizonyos határok között kiszámíthatóvá tesszük az esztétikai hatást, ámebben a módszerben is fellelhető a véletlen ereje. Ha a szerző maga idézi elő ezeket a hatásokat, a technika könnyen válhat effektté, ami bizonyára levon az esztétikai értékből.

A hibaista hozzáállás tehát úgy írható le, hogy az alkotó szívesen beengedi eszközei közé a véletleneket, vagy a hibákat.

Azt, hogy az elkészült alkotás esztétikai értékkel bír-e, vagy hogy a hibaizmus mely részeit tekintjük „elfogadottnak”, először egy hibafán keresztül próbáltuk kiszámíthatóvá tenni, automatizálni. A hibafa olyan szövevényes és bonyolult lett, hogy később ennek létjogosultságát nagyrészt elvetettük, vagy inkább leegyszerűsítettük. A konkrét képelemzések során megesett, hogy egyszerre több vállfaj is ráillett egy képre, vagy volt olyan, hogy egyik sem.

Az itt kialakuló esztétikát nem lehet ugyanis közönséges táblázatokba rendezni, szükség van egy személyes esztétikai hozzáállás eszközölésére, azaz arra, hogy egy személy kezében összpontosuljon a kiválasztás. Nosztalgiából azonban mégis publikáljuk a régi hibafa leírását.
A HIBAFA (klikk)

Joomla templates by a4joomla